Termeni si conditii

Acestwebsite este proprietatea SEE.TRY.BUY. Company înregistrată în România cuJ40/15372/2005, RO 17935137

Website-ul www.epilare-definitiva.ro este unserviciu oferit de SEE.TRY.BUY. Company şi accesarea şi utilizarea sa se vor face înconformitate cu Termeni şi Condiţiile de mai jos şi cu toate legile în vigoare în momentul respectiv. Accesarea şi utilizarea site-ul implică cunoaşterea şiacceptarea acestor Termeni şi Condiţii fără excepţii. 

1. Toate textele şi materialele incluse în acest site sunt oferite doar pentruinformare generală şi nu constituie sub nici o formă consultanţă medicala saude alt tip. SEE.TRY.BUY. Company nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi saudaune care pot rezulta din utilizarea informaţiei de pe acest site altfel decâtcu titlu de informaţie generală. Vă recomandăm să contactaţi clinicispecializate în epilare definitiva pentru consultanţă privind aspectespecifice. 

2. Website-ul şi întregul său conţinut, inclusiv întregul text, mărcile,logo-urile şi imaginile sunt protejate prin drept de proprietate intelectualăşi aparţin societăţii SEE.TRY.BUY. Company Cu excepţia cazurilor menţionate în Termeni şi Condiţii, reproducerea oricărei părţi a conţinutului, sub orice formă, fără acordul prealabil al societăţii SEE.TRY.BUY. Company este strict interzisă. 

3. Conţinutul poate fi utilizat exclusiv în scopuri necomerciale şi pentruinformare personală cu condiţia ca drepturile de proprietate intelectuală,inclusiv asupra mărcilor şi siglelor aparţinând SEE.TRY.BUY. Company să fie respectate, să fie indicat website-ul drept sursă de provenienţă şi să se atragă atenţiaasupra acestor Termeni şi Condiţii. Utilizarea sub nici o altă formă ainformaţiei şi materialelor publicate pe acest website nu este permisă fărăacordul prealabil al societăţii SEE.TRY.BUY. Company Pentru mai multe detalii privindutilizarea informaţiei şi a materialelor din acest website, vă rugăm să necontactaţi la SEE.TRY.BUY. Company

4. Website-ul conţine link-uri la alte site-uri şi citate din terţi. SEE.TRY.BUY. Company nu îşi asumă responsabilitatea pentru şi nu garantează acurateţea conţinutuluiacestor site-uri şi a informaţiilor citate din terţi. Link-ul către un site nuimplică aprobarea de către SEE.TRY.BUY. Company a conţinutului acestuia sau susţinerea autorului său şi firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici o pierderesau daună rezultată în urma utilizării acestora. 


5. SEE.TRY.BUY. Company nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea defectuoasă a website-ului cauzată de defecţiuni ale serverelor pe care este găzduit, aleconexiunilor de internet sau de orice alţi factori.

6. SEE.TRY.BUY. Company poate modifica Termenii şi Condiţiile oricând şi fără notificare prealabilă prin actualizarea şi publicarea lor în această secţiune a website-ului.